Betingelser og vilkår

Handelsbetingelserne gør sig gældende for alle produkter, som bliver udlejet på www.lejsoundboks.dk.
1. Anvendelse
 • Det lejede udstyr må kun benyttes til det aftalte formål. Alt lejet udstyr benyttes på eget ansvar. Udlejer påtager sig derfor intet ansvar for skader på personer eller materiel ved brug af det lejede udstyr.
 • Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark, uden udlejers skriftlige tilladelse. Alle effekter er af lejsoundboks’ ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Lejer er endvidere selv forpligte til at kontrollere, at der ikke er mangler i henhold til kontrakten og det lejede udstyr ved afhentning/levering.
 • Lejer instrueres i opsætning og tilslutning af det lejede udstyr ved afhentning
2. Depositum
 • Der foreligger depositum på kroner 500,-. Depositum skal betales, så snart en skriftlig ordrebekræftelse er afsendt.
 • Depositum for festival er 1500,-, og skal ligeledes betales med det samme, en skriftligt ordrebekræftelse er afsendt.
3. Bestilling
 • Bestilling af udstyr er bindende ved henvendelse både i forretning/lager, ved aftale med udlejer-personale, mundtligt over telefonen eller skriftligt.
 • Såfremt en annullering af ordren skulle ske, bortfalder depositum til udlejer (500,-). I tilfælde af festival, vil depositum ligeledes bortfalde (1500,-).
4. Reparation
 • I tilfælde af skader, udbetales resterende depositum først efter endt reparation. Værkstedsregning modregnes i depositum, såfremt depositummet svarer til reparationens omkostninger. Er værkstedregningen større end depositum, skal lejer dække yderligere udgifter.
5. Tyveri
 • Bliver det lejede udstyr stjålet, hæfter lejer for det økonomisk via depositummet samt den resterende værdi af det lejede udstyr. Værdi af udstyret: 6.300 kr.
6. Aflevering
 • Aflevering af det lejede udstyr skal ske i henhold til aftale med udlejer. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes udstyret som udlejet i hele perioden. Hvis udlejer ikke modtager det lejede materiale retur rettidigt, kan ekstra leje opkræves.
 • Det lejede udstyr skal afleveres i original og rengjort stand efter lejeperiodens udløb. Er det ikke tilfældet, tillægges gebyr på regering.
7. Legitimation
 • Ved afhentning skal gyldig billedlegitimation fremvises, som oplyser korrekt adresse.
Der gives ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne website videre til tredje mand (f.eks. direct marketingsfirmaer og lign.). De indtastede oplysninger bliver kun brugt til at servicere dig, når du handler hos os.
8. Reparation